REGULAMIN WITRYNY INTERNETOWEJ

kasinydomek.pl

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z witryny internetowej kasinydomek.pl.

W szczególności warunki zawierania i rozwiązywania umów (składania zamówień) oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

 

Właścicielem serwisu jest:

Kasiny Domek – Rękodzieło Artystyczne Katarzyna Klein, dalej zwanym „Twórcą”

E-MAIL: art@kasinydomek.pl

 

NINIEJSZY REGULAMIN ZAWIERA:

 • 1 Określenie zakresu działalności
 • 2 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym
 • 3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz realizacji zamówień
 • 4 Formy płatności i koszty dostawy
 • 5 Tryb postępowania reklamacyjnego
 • 6 Przetwarzanie i Ochronę Danych Osobowych
 • 7 Postanowienie Końcowe

 

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

Twórcy – należy przez to rozumieć autora prac i właściciela serwisu.

Zamawiającym – należy przez to rozumieć, użytkownika będącego osobą fizyczną dokonującą rejestracji w Serwisie lub dokonującą zamówienia jakichkolwiek produktów lub usług za pośrednictwem serwisu w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby.

Serwisie – należy przez to rozumieć platformę/witrynę, prowadzoną przez Twórcę.

 

 • 1 OKREŚLENIE ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI
 1. Serwis umożliwia zamówienie oferowanych produktów i usług, 24 godziny na dobę, w postaci przedmiotów wykonanych metodą rękodzielniczą (maskotek, ozdób, dekoracji itp.), przy wykorzystaniu surowców fabrycznie nowych jak i materiałów wtórnych, stanowiących produkty pełnowartościowe, będące pojedynczymi egzemplarzami. Szczegółowe ceny i przybliżone koszty wysyłki (uzależnione od wagi przesyłki, naliczane są wg cennika Poczty Polskiej, które mogą wahać się +/- 4 zł.), oraz w przypadku korzystania z usług InPost ustalone z góry zależnie od gabarytu, znajdują się każdorazowo przy danym produkcie, w formie informacji do jakiej grupy cenowej należą. Grupę cenową przesyłki można sprawdzić w zakładce koszt wysyłki.

 

 • 2 WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO WSPÓŁPRACY Z SYSTEMEM TELEINFORMATYCZNYM
 1. Serwis umożliwia zamówienie oferowanych towarów i usług, korzystając z powszechnie dostępnego oprogramowania, w postaci przeglądarek internetowych, które akceptują pliki typu cookies, np.: przeglądarka FireFox wersja 3 lub nowsze, Opera wersja 9 lub nowsze, Chrome wersja 10 lub nowsze, Internet Explorer wersja 7 lub nowsze Safari. Przeglądarki muszą zawierać zainstalowane najnowsze wersje JAVA i FLASH. Rozdzielczość serwisu jest optymalna w ustawieniach 1024px. Wszelkie oprogramowanie innych firm, może mieć wpływ na poprawne funkcjonowanie witryny i należy je wyłączyć.
 2. Twórca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne lub ograniczenia techniczne, które występują w sprzęcie komputerowym lub oprogramowaniu używanym przez Użytkownika celem skorzystania z Serwisu, a które uniemożliwiają lub utrudniają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu.

 

 • 3 WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZAYWANIA UMÓW ORAZ REALIZACJI ZAMÓWIEŃ
 1. Warunkiem skorzystania z oferty witryny jest uprzednie zapoznanie się z udostępnionymi na stronie serwisu: zasadami dokonywania zamówień, cennikiem, kosztami dostawy a także wszystkimi postanowieniami niniejszego Regulaminu. Podane ceny są cenami w walucie polskiej PLN a Twórca nie wystawia faktur VAT.
 2. W celu zamówienia usługi/produktu dostępnego w Serwisie, Użytkownik zamawia pozycje korzystając z formularza zamówienia lub, gdy jest to zamówienie indywidualne/ spersonalizowane tzn. wykonane wg wytycznych Klienta, w pierwszej kolejności korzysta z formularza zamówienia specjalnego a następnie (po uzgodnieniu szczegółów) formularza zamówienia.
 3. Zawarcie umowy następuje w momencie e-mailowego potwierdzenia przez Twórcę przyjęcia do realizacji złożonego przez Zamawiającego zamówienia, w którym zostaje określony potrzebny czas realizacji usługi a w przypadku zamówienia specjalnego/spersonalizowanego dodatkowo, gdy Twórca potwierdzi, że podejmie się powierzonego zadania.
 4. Zamówienie jest realizowane niezwłocznie po opłaceniu zamówienia przez Zamawiającego (zgodnie z wybraną opcją) po otrzymaniu e-maila z nr konta bankowego do dokonywania wpłat.
 5. Użytkownik zobowiązany jest wskazać w formularzu dane, niezbędne do realizacji wysyłki.
 6. Dostawa zamówionych produktów odbywa się poprzez wysłanie za pomocą wybranej opcji przesyłki ekonomiczna/priorytetowa, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub za pośrednictwem paczkomatów InPost, na podany w formularzu zamówienia adres.
 7. W przypadku zgłoszenia reklamacji, Twórca ponosi odpowiedzialność w ciągu 2 lat od wydania rzeczy będącej przedmiotem zamówienia w przypadku niezgodności produktu z zawartą umową, zgodnie z § 5 niniejszego regulaminu.
 8. Konsument może zrezygnować z towaru zamówionego w serwisie internetowym bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.
 9. Odstąpienie od umowy może nastąpić w ten sposób, że konsument, po wcześniejszym kontakcie z Twórcą odeśle zamówiony towar w stanie nienaruszonym i prawidłowo zabezpieczony, wraz z podpisanym formularzem odstąpienia od umowy na wskazany adres Twórcy lub wyśle oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą poczty elektronicznej serwisu internetowego na adres: art@kasinydomek.pl.
 • Formularz odstąpienia od umowy dostępny jest tutaj
 1. Twórca, w przypadku wykonania przez konsumenta prawa do odstąpienia od umowy zwraca konsumentowi niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt przesyłki produktu do konsumenta z zastrzeżeniem ust. 13 niniejszego paragrafu.
 2. Twórca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 3. Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, przez co należy w szczególności rozumieć koszt odesłania towaru z powrotem do Twórcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Twórcę, Twórca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 5. Zwroty i reklamacje w postaci przesyłek za pobraniem nie będą przyjmowane.
 6. Twórca niezwłocznie przekazuje konsumentowi potwierdzenie przyjęcia oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną – przy wykorzystaniu wskazanego przez konsumenta adresu poczty elektronicznej lub przy użyciu innego środka komunikowania się, jeżeli użycie poczty elektronicznej nie jest możliwe.
 7. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, odstąpienie od umowy nie dotyczy towarów nieprefabrykowanych/wykonanych indywidualnie na życzenie Zamawiającego.

         

 • 4 FORMY PŁATNOŚCI I KOSZTY DOSTAWY
 1. Dostępne są formy płatności:
 • przedpłata 50% ceny za zamówiony produkt/usługę (na nr konta bankowego wskazanego w e-mailu zwrotnym po złożeniu przez Kupującego zamówienia) i pobranie 50% ceny oraz płatność za koszty przesyłki przy odbiorze w przypadku zamówienia standardowego i  wyboru przesyłki realizowanej za pomocą Poczty Polskiej (pracownik Poczty Polskiej pobiera opłatę za zamówienie oraz za koszt przesyłki);
 • przedpłata 100 % ceny  (na nr konta bankowego wskazanego w e-mailu zwrotnym po złożeniu przez Kupującego zamówienia) w przypadku zamówienia spersonalizowanego – wykonanego wg wytycznych Klienta i płatność za koszt wysyłki przy odbiorze, w przypadku wyboru przesyłki realizowanej za pomocą Poczty Polskiej (pracownik Poczty Polskiej pobiera opłatę za koszt przesyłki);  
 • przedpłata 100% ceny za całość zamówienia wraz z kosztem przesyłki – niezależnie od rodzaju zamówienia (standardowe czy spersonalizowane – wykonane wg wytycznych Klienta) w przypadku wyboru przesyłki realizowanej za pomocą paczkomatów InPost (nr konta podany zostaje w e-mailu zwrotnym potwierdzającym przyjęcie zamówienia do realizacji).
 1. Koszt wysyłki pokrywa Zamawiający.
 2. Dostawy realizowane są za pośrednictwem Poczty Polskiej lub paczkomatów InPost.
 3. Koszty wysyłki ustalane są indywidualnie dla każdego produktu i są uzależnione od wagi i gabarytu produktu.

 

 • Paczka (o wadze do 0,5 kg i gabarycie A):

pocztowa ekonomiczna  – 16 zł. (+/- 3 zł).;

pocztowa priorytetowa  – 20 zł. (+/- 3 zł).;

paczkomatowa InPost –  – 16,99 zł.;

 

 • Paczka (o wadze do 1 kg i gabarycie B):

pocztowa ekonomiczna  – 20 zł. (+/- 3 zł).;

pocztowa priorytetowa  – 25 zł. (+/- 3 zł).;

paczkomatowa InPost  – 18,99 zł.;

 

 

 • Paczka (o wadze do 2 kg i gabarycie B):

pocztowa ekonomiczna  – 25 zł. (+/- 3 zł).;

pocztowa priorytetowa  – 28 zł. (+/- 3 zł).;

paczkomatowa InPost  – 18,99 zł.;

 

 

 • Paczka (o wadze powyżej 2 kg i gabarycie C):

pocztowa ekonomiczna – 30 zł. (+/- 3 zł).;

pocztowa priorytetowa  – 34 zł. (+/- 3 zł).;

paczkomatowa InPost  – 20,99 zł.;

 

 1. Podczas odbioru przesyłki Kupujący zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu lub nie budzi innych zastrzeżeń. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy zabezpieczające są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności pracownika poczty sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej z Twórcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki jest istotnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia przesyłki w transporcie. W wypadku zauważenia nieprawidłowości po odjeździe kuriera, Kupujący powinien niezwłocznie skontaktować się z Pocztą Polską w celu sporządzenia protokołu.
 2. W przypadku nieodebrania przesyłki przez Zamawiającego:
 • Zamawiający może ubiegać się o zwrot wpłaconej za zamówienie kwoty pomniejszonej o koszt dostawy i zwrotu;
 • Zamawiający nie może ubiegać się o zwrot wpłaconej kwoty, jeżeli było to zamówienie specjalne/spersonalizowane na indywidualne życzenie Klienta;
 • powtórna wysyłka może nastąpić pod warunkiem uiszczenia z góry opłaty za jej zwrot i ponowną przesyłkę.

 

 • 5 TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
 1. W przypadku wad lub niezgodności towaru z umową, kupującemu przysługuje uprawnienie do reklamacji towaru poprzez zawiadomienie Twórcy drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: art@kasinydomek.pl.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane:

IMIĘ I NAZWISKO
ADRES DO KORESPONDENCJI (RÓWNIEŻ ADRES E-MAIL ORAZ NUMER TELEFONU)
PRZEDMIOT REKLAAMCJI
PRZYCZYNĘ REKLAMACJI
PODPIS (TYLKO W PRZYPADKU REKALAMCJI SKŁADANEJ POCZTĄ)

 1. Reklamacje rozpatrywane będą przez Twórcę niezwłocznie.
 2. O rezultacie reklamacji Twórca poinformuje Użytkownika na adres e-mail, wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym, a w przypadku korespondencji listownej – na adres wskazany przez Użytkownika.
 3. W razie uwzględnienia reklamacji, Twórca zobowiązuje się uzgodnić termin i tryb naprawy towaru lub wymiany towaru wolny od wad – a jeżeli nie jest to możliwe – obniżenia ceny.
 4. Jeżeli wada rzeczy zamówionej jest istotna, konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
 5. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne i wynikające z nieprawidłowego użycia i ich zużycia.

 

 • 6 PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Twórca, będący administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe Użytkowników. Podane przez Użytkownika dane mogą być przetwarzane wyłącznie dla celów określonych w Regulaminie w celu realizacji złożonego zamówienia oraz celów określonych w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem: https://kasinydomek.pl/polityka-prywatnosci-2/

       

 • 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia udostępnienia w Serwisie i stanowi integralną część zawieranej z Użytkownikiem umowy. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna dla Użytkownika w zakładce Regulamin: www. kasinydomek.pl/regulamin/
 2. Twórca zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu. Obowiązywanie nowego Regulaminu następuje w momencie opublikowania go na stronie Serwisu. Zmiany regulaminu nie mogą pogarszać sytuacji prawnej Zamawiających zawierających umowy na podstawie poprzedniej wersji Regulaminu.
 3. Zabrania się kopiowania, rozpowszechniania i używania do celów handlowych oraz do prezentacji na innych stronach internetowych wszelkich informacji tekstowych, zdjęć oraz opracowań graficznych, znajdujących się w witrynie kasinydomek.pl bez zgody ich autora.
 4. Wszelkie Zamówienia, których realizacja rozpoczęła się przed wejściem w życie nowego Regulaminu, będą realizowane według zasad poprzedniej wersji Regulaminu.
 5. Wszelkie spory związane z realizacją zamówień między serwisem a Zamawiającym będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu.
 6. Zamawiający posiada możliwość  skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 8. Data ostatniej modyfikacji: 05.06.2021r.